Wsparcie dla biznesu

Niewątpliwie mocnymi stronami województwa śląskiego są instytucje około biznesowe, tj. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Podstawowym celem działalności organizacji wspierających przedsiębiorczość jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój.

Dla inwestorów, którzy zamierzają prowadzić swoją działalność w Katowicach, dostępne są różne formy wsparcia, oferowane przez Urząd Miasta Katowice, Powiatowy Urząd Pracy oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W zależności od potrzeb i charakteru działalności inwestora, może on skorzystać m.in. z ulg podatkowych, dofinansowania do tworzonych miejsc pracy, staży, szkoleń, czy wsparcia w kampanii marketingowej.

Ponadto w mieście prowadzą działalność instytucje finansowe, banki, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. W województwie funkcjonują także inkubatory przedsiębiorczości oraz parki przemysłowe i technologiczne.

Katowice są miastem, w którym start-upy, czyli małe i początkujące przedsiębiorstwa rosną w siłę. Miasto oferuje coraz większe możliwości, duży potencjał rozwoju, coraz bardziej zaawansowane technologie i formy ich finansowania. Szereg wyższych uczelni, takich jak: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, czy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dostarczają na rynek kadrę wysoko wykwalifikowaną na kierunkach technicznych i technologicznych.

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice