Wsparcie dla biznesu

Niewątpliwie mocnymi stronami Województwa Śląskiego są instytucje około biznesowe, tj. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Podstawowym celem działalności organizacji wspierających przedsiębiorczość jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój.

Inwestor zamierzający związać się z Katowicami pod określonymi warunkami może liczyć na pomoc tak w zakresie wsparcia związanego z kosztami osobowymi jak i lokalnymi obciążeniami podatkowymi.

Kolejną możliwością jest zlokalizowanie swojej inwestycji w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ponadto w mieście prowadzą działalność instytucje finansowe, banki, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. W województwie funkcjonują także inkubatory przedsiębiorczości oraz parki przemysłowe i technologiczne.

Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy

  • staż u pracodawcy
  • prace interwencyjne
  • refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
  • grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Zostań z nami

Katowice na Facebook LinkedIn
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice