Opieka zdrowotna

Obywatele innych państw korzystający z usług opieki medycznej na terytorium Polski muszą płacić za świadczenia medyczne. Dlatego zalecane jest ubezpieczenie się na czas podróży w firmie ubezpieczeniowej we własnym kraju.

Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w Polsce mają prawo osoby uprawnione do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych o koordynacji. Przysługuje ono u świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie osoby powinny przed wyjazdem wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Więcej o Karcie na stronach:

Narodowego Funduszu Zdrowia

Komisji Europejskiej

Podstawowa opieka lekarska

Aby uzyskać podstawową opiekę należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Nagłe przypadki

W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Transport medyczny jest w takich przypadkach nieodpłatny. W szpitalu należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępczy.

Telefon na pogotowie ratunkowe:

  • z telefonów stacjonarnych 999
  • z telefonów komórkowych 112

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice