Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Mariusz Jankowski

Mariusz Jankowski

Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 38 23
email

Magdalena Kolka

Magdalena Kolka

Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 3947
email

17 celów zrównoważonego rozwoju - "Innowacyjność, przemysł, infrastruktura"

Jak realizujemy 9 cel "Innowacyjność, przemysł, infrastruktura"?

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

W wielu krajach inwestowanie w infrastrukturę – transport, system irygacyjny, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne – ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia całych społeczeństw. Już od dawna wiemy, że wzrost produktywności i dochodów, poprawa opieki zdrowotnej i lepsza edukacja są zależne od inwestowania w infrastrukturę.

Produkcja manufakturowa jest ważną siłą napędową rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Obecnie jednak wartość dodana wytwarzania na mieszkańca wynosi jedynie 100 USD w krajach najsłabiej rozwiniętych w porównaniu z ponad 4500 USD w Europie i Ameryce Północnej. Choć emisja dwutlenku węgla podczas procesów wytwarzania w ciągu ostatniej dekady zmniejszyła się w wielu krajach, to tempo jej spadku nie jest równe na całym świecie.

U podstaw wysiłków zmierzających do realizacji celów środowiskowych leży postęp technologiczny, w tym zwiększanie efektywności materiałowej i energetycznej. Konieczne są większe inwestycje w wysoko zaawansowane technologie, aby zwiększyć wydajność produkcji manufakturowej. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016–2022”

W latach 2016–2022 przeznaczyliśmy w Katowicach na cele rewitalizacyjne 2,2 mld złotych. Aktualnie jest to 138 projektów, z czego 80 to projekty miejskie, a 58 zostało zgłoszonych przez zewnętrzne instytucje. Rewitalizacja w naszym ujęciu to działanie na wielu obszarach – od społecznych, na rzecz konkretnych grup katowiczan (np. seniorów), poprzez budowę nowych dróg i ścieżek rowerowych, zakup wyposażenia do szkół, aż po adaptację terenów i budynków poprzemysłowych na cele kultury, edukacji i nauki. Cel jest wielowymiarowy i osiągany różnymi środkami, a chodzi o ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów, które potrzebują zmian na lepsze.

Wiecej informacji …

Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP)

MSZ-KIIP to zaawansowany system informacji naniesionych na mapę naszego miasta. Ocenia się, że aż 80-90% informacji, które wykorzystuje się w administracji publicznej, ma odniesienie do przestrzeni i można je zlokalizować na mapie, np. w oparciu o adres, współrzędne geograficzne czy numer ewidencyjny działki. Dzięki danym zgromadzonym w systemie MSZ-KIIP w postaci warstw tematycznych (takich jak: działki, budynki, drogi, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, punkty adresowe, itp.) można analizować informacje o danym terenie w sposób interdyscyplinarny na różnych poziomach decyzyjnych, a także tworzyć wizualizacje w formie map cyfrowych. Mapa umieszczona w Internecie umożliwia wygodny dostęp do wyselekcjonowanych informacji dla każdego mieszkańca. W roku 2019 odnotowano 167.207 wejść do systemu MSZ-KIIP od strony zewnętrznej, natomiast w I półroczu 2020 odnotowano 87.446 wejść.

Więcej informacji …

Naprawmyto.pl

Naprawmyto.pl jest aplikacją, dzięki której mieszkańcy mogą w prosty sposób wskazywać usterki w mieście, od zniszczonej ławki, po wysypisko czy pseudograffiti. Z ponad 14,5 tysięcy zgłoszonych problemów naprawiliśmy już ponad 10 tysięcy (w dwa lata), ale nie mniej ważna jest tu możliwość śledzenia czy komentowania zgłoszonych spraw i proponowania rozwiązań, a także bezpośredni kontakt między mieszkańcami a urzędnikami. Innowacyjność w tym wypadku dotyczy więc nie tylko wykorzystania innowacyjnego narzędzia, ale samej formuły współpracy i komunikacji z mieszkańcami. Co ważne, korzystają z niej głównie mieszkańcy dzielnic najbardziej zdegradowanych, mając równy z innymi dostęp do usług miejskich służb i ułatwiony z nimi kontakt (e-mail, aplikacja, telefon).

Aplikacja zyskała renomę skutecznego narzędzia.

Więcej informacji …

Partnerstwo w projekcie NOSPR AI

Współpraca Miasta i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w ramach tego projektu polegała na stworzeniu pierwszej na świecie sztucznej inteligencji, z którą będzie można porozmawiać o muzyce klasycznej. Użytkownicy rozwiązania mogą posłuchać fragmentów nagrań NOSPR i pytać o wszystko, czego chcieliby się dowiedzieć od muzyków i kompozytorów. Celem projektu było stworzenie nowatorskiego narzędzia do edukacji muzycznej, dostępnego na poziomie ogólnopolskim. Projekt jest efektem współpracy NOSPR, IBM, Fujitsu Technology Solutions, ING Banku Śląskiego S.A., GAZ-SYSTEM oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach oraz Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, którzy wspierają projekt w ramach programu edukacyjno-zawodowego P-TECH, a także reprezentantów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie i I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie. Do tej grupy dołączył Urząd Miasta Katowice.

Więcej informacji …

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice