Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Mariusz Jankowski

Mariusz Jankowski

Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 38 23
email

Magdalena Kolka

Magdalena Kolka

Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 3947
email

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NGO

Miasto Katowice aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO).

W 2016 r. Uchwałą Rady Miasta, został przyjęty „Wieloletni program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020”, który określa między innymi zasady, zakres i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice. W naszym mieście działa Centrum Organizacji Pozarządowych, które skupia ponad 40 organizacji. Został również powołany Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.

W zależności od rodzaju działalności i możliwości firmy, współpraca może się odbywać w różnych formach, takich jak np.: marketing zaangażowany społecznie, wolontariat, czy partnerstwo.

Do najważniejszych korzyści dla współpracujących ze sobą stron należą m.in.:

•większe szanse powodzenia przedsięwzięć przy zaangażowaniu środków z obu stron;

•wymiana doświadczeń, umiejętności, kapitału finansowego i ludzkiego;

•działalność prowadzona w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska;

•wzajemne wsparcie, inicjatywa, spojrzenie z różnych perspektyw, nowe pomysły;

•otwartość na innych uczestników rynku.

Współpraca z NGO może się odbywać w zakresie takich sfer życia jak:

•Kultura

•Edukacja

•Sport

•Polityka społeczna

•Ekologia i ochrona środowiska.

Więcej informacji na stronie: www.katowice.eu/NGO

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice