Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Mariusz Jankowski

Mariusz Jankowski

Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 38 23
email

Magdalena Kolka

Magdalena Kolka

Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 3947
email

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NGO

Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na zrównoważonym rozwoju, który jest warunkiem stabilnego rynku, zachęcamy inwestorów do współpracy z NGO.

Miasto Katowice aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO). W dniu 25 października 2018 r. Rada Miasta Katowice podjęła Uchwałę nr LXI/1250/18 w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”. Program określa między innymi zasady, zakres i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. W ramach realizacji Programu Wydział Obsługi Inwestorów podejmuje działania w celu promocji wśród inwestorów współpracy z lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi, a także podejmuje współpracę z katowickimi organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności.

W naszym mieście działa Centrum Organizacji Pozarządowych, które skupia ponad 40 organizacji. Został również powołany Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

W zależności od rodzaju działalności i możliwości firmy, współpraca może się odbywać w różnych formach, takich jak np.: marketing zaangażowany społecznie, wolontariat, czy partnerstwo.

Do najważniejszych korzyści dla współpracujących ze sobą stron należą m.in.:

•większe szanse powodzenia przedsięwzięć przy zaangażowaniu zasobów z obu stron;

•wymiana doświadczeń, umiejętności;

•działalność prowadzona w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska;

•wzajemne wsparcie, inicjatywa, spojrzenie z różnych perspektyw, nowe pomysły;

•otwartość na innych uczestników rynku.

Współpraca z NGO może się odbywać w zakresie takich sfer życia jak:

•kultura

•edukacja

•sport

•polityka społeczna

•ekologia i ochrona środowiska.

Więcej informacji na stronie: www.katowice.eu/NGO

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice