Promocja inwestycyjna Miasta Katowice

Tytuł projektu

Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu zainwestować

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna

Koszt całkowity / dofinansowanie / wkład własny Miasta Katowice

1 179 980,00 zł / 963 577,00 zł (85%) / 216 403,00 zł

Czas trwania

Styczeń 2009 – grudzień 2010

Opis projektu

Projekt polega na promocji ofert inwestycyjnych Miasta Katowice poprzez udział w targach i organizację kampanii promocyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych, komputerowych wizualizacji i internetu. Celem głównym projektu jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Projekt obejmuje pięć następujących zadań:

 • Udział w targach MIPIM w Cannes 10 – 13 marca 2009. Międzynarodowe targi nieruchomości i inwestycji.
 • Udział w targach Expo Real w Monachium – październik 2009. Międzynarodowe targi inwestycyjne
 • Wizualizacja oferty inwestycyjnej – powstanie zbioru cyfrowych plików graficznych zawierającego: trójwymiarowe modele obszaru miasta z otoczeniem o łącznej powierzchni 209 km2 w skali poglądowej, trójwymiarowe modele dla 9 terenów o łącznej powierzchni 94,1 ha w skali szczegółowej, opracowania kartograficzne wraz ze zdjęciami i informacjami technicznymi, prawnymi i innymi dla inwestorów
 • Strona internetowa – wydzielona, przeznaczona dla inwestorów, zawierająca m. in. stworzone w ramach projektu wizualizacje
 • Reklama w mediach związana z projektem – reklama w największym polskim portalu internetowym oraz pozycjonowanie strony, a także reklama w polskiej i brytyjskiej prasie

Stan realizacji

Projekt został rzeczowo zakończony.

Projektem objęte są następujące oferty inwestycyjne

 • Oferta 1 - ul. Obroki
 • Oferta 2 - ul. Bocheńskiego
 • Oferta 3 - Aleja Korfantego
 • Oferta 4 - ul. Siemianowicka
 • Oferta 5 - ul. Korczaka
 • Oferta 6 - ul. Górniczego Dorobku
 • Oferta 7 - ul. Magazynowa
 • Oferta 8 - ul. Bagienna
 • Oferta 9 - ul. Piaskowa-Bagienna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice