Promocja inwestycyjna Miasta Katowice

Tytuł projektu

Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu zainwestować – II etap

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna

Koszt całkowity / dofinansowanie / wkład własny Miasta Katowice

1 420 440,98 zł/1 169 532,83 zł (85%)/250 908,15 zł

Czas trwania

styczeń 2011 – grudzień 2011

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie wizerunkowej kampanii promocyjnej o zasięgu nie tylko krajowym ale również i zagranicznym obejmującej zastosowanie różnorodnych środków promocji m.in. udział w zagranicznych targach ofert inwestycyjnych, reklama w mediach telewizyjnych, drukowanych i internetowych, przygotowanie materiałów reklamowych w formie prezentacji multimedialnej, zakup folderów drukowanych, gadżetów promocyjnych.

Projekt obejmuje osiem następujących zadań:

 • Wykreowanie koncepcji wizerunkowej kampanii promocyjnej,
 • Udział w targach MIPIM w Cannes,
 • Udział w konferencji i targach outsourcingowych Gartner Outsourcing & Vendor Management Summit w Stanach Zjednoczonych,
 • Udział w targach Expo Real w Monachium,
 • Reklama w zagranicznych i krajowych mediach telewizyjnych, Reklama w zagranicznych i krajowych mediach drukowanych,
 • Reklama w mediach internetowych,
 • Aktualizacja i rozbudowa strony internetowej Miasta Katowice przeznaczonej dla inwestorów

Stan realizacji

W dniu 5 kwietnia 2011 r. projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Projektem objęte są następujące oferty inwestycyjne

 • Oferta 1 - ul. Obroki
 • Oferta 2 - ul. Bocheńskiego
 • Oferta 3 - al. Korfantego
 • Oferta 4 - ul. Górniczego Dorobku,
 • Oferta 5 - ul. Magazynowa,
 • Oferta 6 - ul. Bagienna,
 • Oferta 7 - ul. Piaskowa-Bagienna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice