Promocja inwestycyjna Miasta Katowice

Tytuł projektu

Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu zainwestować – III etap

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna

Koszt całkowity / dofinansowanie / wkład własny Miasta Katowice

1 754 425,28 zł/ dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 1 066 060,83 zł/ wkład własny Miasta Katowice wynosi 688 364,45 zł

Czas trwania

styczeń 2012 r. - grudzień 2012 r.

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie wizerunkowej kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i zagranicznym obejmującej zastosowanie różnorodnych środków promocji m.in. udział w międzynarodowych targach ofert inwestycyjnych, zorganizowanie forum dla inwestorów, reklamę w krajowych i zagranicznych mediach drukowanych i internetowych aktualizację i pozycjonowanie strony internetowej Miasta Katowice przeznaczonej dla inwestorów zewnętrznych, zakup systemu prezentacji wizualnej oferty inwestycyjnej miasta. W odróżnieniu od poprzednich kampanii promocyjnych miasta działania w przedmiotowym projekcie zostały ukierunkowane na budowanie i wzmacnianie bezpośrednich relacji z inwestorami z branż BPO/ITO. Nadmienić należy, że istotna różnica wynika również z wzmocnienia aktywności promocyjnej miasta Katowice w mediach społecznościowych. Ponadto innowacyjnym elementem projektu z punktu widzenia promocji ofert inwestycyjnych jest wykorzystanie narzędzi public relations i publicity w postaci promocji przed– i po-konferencyjnej mających na celu budowanie trwałych relacji biznesowych z inwestorami.

Stan realizacji

W dniu 22 listopada 2011 r. projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Projektem objęte są następujące oferty inwestycyjne

  • Oferta 1 - ul. Obroki
  • Oferta 2 - ul. Bocheńskiego
  • Oferta 3 - al. Korfantego
  • Oferta 4 - ul. Górniczego Dorobku,
  • Oferta 5 - ul. Magazynowa,
  • Oferta 6 - ul. Bagienna,
  • Oferta 7 - ul. Piaskowa-Bagienna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice